Welkom bezoekers en Bezoeksters Help mee om een eerlijker Nederland te krijgen te beginnen met een Democratisch Nederland, Want dat hebben we nu niet. lees dit artikel van Want to Now.

   Illegaal Nederlands Bestuur.

Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch Grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.

Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op de bezetter zoveel mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de nazi,s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos werd grondwettelijk de regering opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende Grondswet-Artikel 21; In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.